Incluziunea socială în educație și dezvoltarea competențelor sunt în centrul atenției în 2023, ,,Anul european al competențelor” fiind pe agenda următoarelor luni.

Cu ocazia ,,Anului european al competențelor”, în cooperare cu Parlamentul European, statele membre, partenerii sociali, serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, camerele de comerț și industrie, furnizorii de educație și formare, precum și lucrătorii și companiile, Comisia propune să ofere un un nou impuls fenomenului de învățare pe tot parcursul vieții prin:

  • Promovarea investițiilor sporite, mai eficiente și incluzive în formarea și perfecționarea forței de muncă europene și sprijinirea oamenilor în schimbarea de la un loc de muncă la altul.
  • Asigurarea că aceste competențe sunt relevante pentru nevoile pieței muncii, cooperând și cu partenerii sociali și companiile.
  •  Potrivirea aspirațiilor și a competențelor oamenilor cu oportunitățile de pe piața muncii, în special pentru tranziția verde și digitală și redresarea economică.
  •  Atragerea de persoane din țări terțe cu competențele necesare UE, inclusiv prin consolidarea oportunităților de învățare și facilitarea recunoașterii calificărilor.

Un sondaj recent realizat de Eurofound și ETF la nivelul Uniunii Europene și în zece țări învecinate relevă nu numai numărul de provocări cu care se confruntă societățile pentru a aborda incluziunea socială, în special pentru femei, tineri și comunitățile vulnerabile, ci și necesitatea de a se găsi soluții pentru aceste provocări.

Întrucât egalitatea și diversitatea reprezintă o prioritate de vârf pentru UE, Comisia a adoptat o strategie proactivă, cu planuri de acțiune și măsuri specifice. Ca parte a eforturilor continue de a-și respecta angajamentul de a promova societăți mai incluzive și mai echitabile în Europa, Comisia organizează pentru a doua oară Premiul Capitalelor Europene ale Incluziunii și Diversității. Această nouă inițiativă completează luna anuală a diversității în UE, care crește gradul de conștientizare cu privire la importanța diversității și a incluziunii la locul de muncă și în societățile noastre.

Așteptăm cu nerăbdare să aflăm mai multe despre această inițiativă, precum și să contribuim la dezvoltarea unei societăți mai incluzive, unde există un „loc însorit” pentru toată lumea!