Need for Lead

Este nevoie de a aduce incluziunea și egalitatea de oportunități de muncă în societatea europeană după o provocare atât de grea precum Covid-19, îndeosebi în rândul membrilor familiei și îngrijitorilor persoanelor cu toate tipurile de dizabilități.

Acest lucru poate fi realizat în primul rând prin schimbarea mentalității. În al doilea rând, există o nevoie de sprijin profesional și diverse instrumente care pot fi folosite pentru a îmbunătăți bunăstarea din interior spre exterior. În al treilea rând, trebuie să existe un instructaj de folosire a acestor instrumente, prin care beneficiarii să știe cum să le aplice și cum să caute oportunități.

Este nevoie de implicare!

Prin urmare, acest proiect Erasmus+ KA220 a fost conceput pentru a se concentra pe acoperirea unui deficit de forță de muncă cauzat de Covid și pe lipsa unui sistem de sprijin pentru cei care trebuie să lucreze de acasă cu responsabilități de îngrijire față de membrii ai familiei cu dizabilități. Acest proiect se străduiește să îmbunătățească posibilitățile de muncă prin socializare și dobândirea de cunoștințe despre antreprenoriatul online. Un alt obiectiv este acela de a ajuta asistenții sociali adulți, educatorii și cetățenii activi să găsească legături mai bune cu grupul de oameni menționat mai sus prin aplicarea instrumentelor de dezvoltare profesională.

Ca urmare, acest lucru va duce la dezvoltarea oportunităților de muncă și a bunăstării beneficiarilor direcți. Pas cu pas, ne îndreptăm către o societate mai incluzivă și mai bogată.