PARTNEREINKCLICTIC S.L. – Galicia, Spanyolország

A Clictic egy digitális technológiai területen működő képzési szervezet, amelynek fő tevékenysége oktatási központok, állami szervek és cégek számára nyújtott szolgáltatások. Konkrétan nagy tapasztalattal rendelkezik a tanulási platformok fejlesztésében, a képzések digitális tartalmainak létrehozásában, valamint az IKT-alkalmazások és szoftverprojektek fejlesztésében.

A szervezet 13 állandó munkatárssal (technikusok, vezetők, tanárok és adminisztratív személyzet) és 150 diákkal számol. Együttműködünk olyan állami szervekkel, mint a galíciai regionális kormány és a helyi önkormányzatok, de oktatási intézményekkel, egyesületekkel, stb.

Asociación Juvenil Almenaras – Malaga, Spanyolország

Ez egy olyan szervezet, amelynek fő küldetése a Málaga tartományban élő, főként kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok és a szociális területen dolgozó szakemberek bevonása, hogy nemzetközi kontextusban fejlesszék ötleteiket, interkulturális tanulási lehetőségeket kínálva számukra. A szervezet azon dolgozik, hogy erősítse az európai állampolgárság tudatot a Malaga régió fiataljai körében.Almenaras aktívan részt vesz az Erasmus+ különböző tevékenységeiben (Európai Szolidaritási Testület, KA1, KA2, KA3), valamint más európai nemzetközi és nemzeti alapokon belül, beleértve az Ifjúsági Tanáccsal és a helyi önkormányzattal való együttműködést. A szervezet különféle tevékenységeket támogat a fiatalok számára, beleértve a fizikai vagy szellemi sokszínűséggel rendelkező fiatalokat is.

2017 óta Almenaras több mint 20 ifjúsági mobilitási projektet dolgozott ki az önkéntesség, a nemek közötti egyenlőség és az LGTQI+, integráció, sokszínű emberek, a vidéki és társadalmi felelősségvállalás, a fiatalok aktivizálása, a vidéki területek művészeti és kulturális örökségének oktatása, táplálkozás és szexuális felvilágosítás terén.

Együttható Közösségépítő Egyesület – Magyarország

Az Együtthatót szociális szakemberek és lelkes fiatal önkéntesek alapították 2010-ben a nem formális tanulás, az innovatív közösségi szolgáltatások, valamint az ifjúsági és szociális munka újszerű gondolkodásmódjának elősegítésére. Az Együttható Budapest IV. kerületében működtet rendszeres rendezvényeket és tevékenységeket kínáló ifjúsági információs irodát, amely egyben hozzáférési pontként is szolgál az EURODESK hálózathoz.

2014-ben az Együttható tanodát (Hatáspont Tanoda) nyitott Gyöngyösön. A szolgáltatás jelenleg 25 halmozottan hátrányos helyzetű, korai iskolaelhagyással veszélyeztetett fiatal számára kínál napi korrepetálást és személyre szabott fejlesztő foglalkozásokat.

A fogyatékossággal élő fiatalok integrációja fontos célkitűzés a Hatáspont Tanodánál - a beiratkozott hallgatók több mint 20%-a fogyatékossággal élő fiatal, köztük van aki autizmus spektrum zavarral élő. Az egyéni korrepetálás és a gyógypedagógia alkalmazása mellett a nem formális oktatás kulcsfontosságú módszer diákjaink soft-skulturális képességeinek fejlesztésében.

2019-től 6 ESC önkéntes egészíti ki a Hatáspont Tanodában dolgozó pedagógusok és szociális szakemberek munkáját.